MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR

SATICI :

 

Unvanı  :

HERİTA GİYİM TİCARET A.Ş.

 

Mersis No:

461080457700001

 

Adres :

Örnek Mahallesi Şehit Cahar Dudayev Caddesi No:19/4 Ataşehir/İstanbul

Telefon :

   

Fax :

   

E-Posta :

[email protected]

 

Banka Hesabı :

Türkiye Ekonomi Bankası Batı Ataşehir Şubesi TR930003200000000066485248

 

Alıcının İade Halinde Malı Satıcıya Göndereceği Kargo Şirketi:

 

 

 

ALICI  :

Adı,Soyadı :

 

 

Adres :

 

 

Telefon :

 

 

E-Posta :

 

 

 

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir.  Sözleşme'nin tarafları işbu Sözleşme kapsamında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan etmektedirler.

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www. herita.com.tr internet sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/hizmetlerin satışı ve teslimi ve diğer hususlarına ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- TANIMLAR

İşbu Sözleşme’ nin uygulanmasında ve yorumlanmasında kullanılan aşağıda yazılı ana terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

KANUN                           : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u ifade eder.

YÖNETMELİK              : 27.11.2014 Tarihli 29188 Sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni ifade eder.

HİZMET                        : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ifade eder.

İNTERNET SİTESİ : SATICI’ ya ait www. herita.com.tr internet sitesini ifade eder.

MAL/ÜRÜN                  : Alışverişe konu olan Herita markası ile satılan taşınır eşyayı ifade eder

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1- İşbu Sözleşmenin kapsamına giren elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin temel özellikleri (türü, cinsi, miktarı, marka/modeli, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir) internet sitesinde ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. Bu kapsamda ALICI, ürünlerin/hizmetlerin temel özelliklerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan etmektedir.

4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilecektir.

4.3-Sözleşme konusu Mal/Hizmet, Alıcı'dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamayacaktır. Teslim anında ALICI'nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI’ nın edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI'nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun  teslim edilmesinden sorumlu tutulmaktadır. ALICI ise, bilgilerini eksiksiz doldurmakla yükümlüdür. Bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları ALICI karşılamayı kabul etmektedir. Ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu ALICI kabul etmektedir.

4.5- İşbu sözleşmenin elektronik ortamda ALICI tarafından imzalanması ile birlikte sözleşme yürürlüğe girecektir. Ve işbu sözleşme konusu ürünlerin teslimatı için elektronik ortamdaki onay ile birlikte ürünlerin bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilmektedir.  

 

ALICI, sipariş verdikten sonra siparişinde herhangi bir değişiklik yapamayacak olup aynı şekilde teslimat adresinde de bir değişiklik yapamayacaktır. Ancak yeni vereceği siparişler için yeni teslimat adresini sisteme girebilecektir.

 

ALICI, ödeme şeklini istediği şekilde belirleyebilir. (debit kart, kredi kartı, havale/eft,vb.) ALICI kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde teslim edilen üründe defo, ayıp vs. bulunması halinde nakliye giderleri SATICI'ya aittir. Aksi halde işbu giderin karşılanması ALICI’ ya aittir.

 

4.7- Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar; mücbir sebep olarak kabul edilecektir.  (Örn: Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, pandemi (mevcuttaki COVID-19 pandemesi hariç) değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.)

SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar mücbir sebebin ortadan kalkmasına müteakip 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

4.8- ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ve bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’ nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

ALICI’nın ürünü işbu Sözleşme’nin “Özel Hükümler” başlıklı 6. Maddesi kapsamında iade etmesi halinde de ürün bedeline ilişkin SATICI, ALICI’ya ürün bedelinin tamamını derhal iade eder. ALICI, bankası tarafından iade bedelinin ALICI’nın kredi kartı veya banka kartına yansıtılması maksimum 15 iş gününü bulabilmektedir. İlgili banka tarafından ALICI’nın iade bedelinin ödenmesi sipariş verirken ALICI’nın tercih ettiği ödeme yöntemine göre (Peşin/taksit) kredi kartına veya banka kartına yansıtılmaktadır. Bu kapsamda her ne kadar SATICI, iade bedelinin tamamını tek seferde ilgili Banka’ya iade etmiş olsa da ilgili banka ALICI’ya taksitli veya peşin ödeme tercihine göre iadeyi yansıtmaktadır. SATICI’nın hiçbir sorumluluğu söz konusu değildir.

 

Malın iade alınamaması için haklı sebeplerin varlığı halinde SATICI, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta mal/hizmet tedarik edebilir. SATICI mal/hizmetin ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya bildirir. Bu durumda SATICI, ödenen bedeli ve varsa belgeleri 14 (ondört) gün içinde ALICI’ya iade edecektir.

 

MADDE 5- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER VE TESLİMAT

 

5.1-Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı ile türü, cinsi, miktarı, marka/modeli, adedi, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir;

 

Ürün Adı Ve Kodu

Adet

Birim Fiyat

Ara Toplam

Sipariş Bedeli

(Kargo Hariç)

(kmpnya)

Kargo Bedeli

Toplam Sipariş Tutarı (KDV dâhil)

Teslimat

Adresi

Ödeme Şekli

Teslim Edilecek Kişi Ve Telefon Numarası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabloda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları ALICI karşılamayı kabul etmektedir. Ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu ALICI kabul etmektedir.

5.2-Malın teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra makul  sürede yapılır. SATICI, sipariş konusu mal veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, mal veya hizmeti, ALICI tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren makul süre içinde teslim edilecektir.

Kargo SATICI’nın anlaşmalı olduğu veya olmadığı kargo şirketleri olmakla birlikte kargo ücreti ALICI’ya aittir. Bu tutar sipariş detayına yansıtılmaktadır.

Kargoya ilişkin olarak zarar görmüş paket durumunda; Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve hasarsızlık durumunun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme yükümlülüğü ALICI’ya aittir. Paket ALICI tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olacaktır. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın ALICI’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda SATICI’ya bildirilecektir.

 

MADDE 6- ÖZEL HÜKÜMLER

6.1. ALICI, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt etmektedir. Alıcı, sipariş vermesi ile birlikte işbu sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödeme yapacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

6.2. Alıcı, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda onaylayarak SATICI tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri (ön bilgilendirme formu ile) elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürün sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesini kabul etmekle ALICI, Sitede listelenen sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedel ile vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini elektronik ortamda peşinen kabul etmektedir.

6.3. Keza yine Alıcı, ürün sipariş ve ödeme koşullarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu www.herita.com’da sipariş, gizlilik politikası, ödeme, kullanım, iade ve iptal koşullarını okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

6.4. SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun sağlamayı ve her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuata ve standartlara uygun olarak sağlam, işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

SATICI, siparişin kendisine ulaştığı andan itibaren yasal süresi içerisinde edimini ifa etmek zorundadır. Bu süre her halükarda 30 günü geçemez. Bu süre sonunda edimin yerine getirilmemesi durumunda ALICI, sözleşmeyi feshedebilecektir.

Sözleşmenin feshedilmesi durumunda, SATICI, varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde Alıcı’ya Yönetmelik uyarınca kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa ALICI’yı borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.

6.5.SATICI, malın ALICI veya ALICI’nın belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur. Malın ALICI’ya veya ALICI’nın belirlediği üçünü kişi tarafından teslim alınmasından itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan ise SATICI sorumlu değildir.

6.6. ALICI’nın ürünleri (iç çamaşırı ve bikini takımı harici ürünleri), cayma hakkı dışında olarak iade etmesi durumunda yani ürünün ayıplı çıkması durumunda, ALICI, SATICI’yı yazılı olarak bilgilendirecek ve ALICI seçimlik haklarını kullanabilecektir. İmkan varsa ürünün ayıpsız bir benzeriyle değiştirilmesini veya ürünün iadesinin sağlanması talebi ALICI’nın seçimlik haklarındadır. ALICI tarafından ödenmiş olan satın alma bedeli iade edilecek ise ilk satın alma ile ilgili teslimat masrafları iade edilmeyecektir. Benzer bir şekilde, nakliye riski ve iade masrafları da ALICI’ya ait olacaktır. Bu iade tipi diğer yasal hakları etkilememekte ve bu nedenle yukarıda açıklandığı şekilde cayma hakkını da etkilememektedir.

ALICI’lar her ürünü teslim alındığı şekliyle teslim etmek durumundadır. Marka etiketleri, sertifikalar, çıkartmalar, özel paketlemeler, barkodlar, vb. üzerlerinde her ne var ise ürün iadesi yapılırken onlarla birlikte iade edilmelidir.

Bu iade hakkı malın tesliminden itibaren 30 GÜN içerisinde kullanılabilecektir. Fatura ile birlikte malın/ürünün iadesi yapılacaktır. Kargo ücreti ALICI’ya aittir.

SATICI’nın yanlış ürün yollama durumunda da ALICI, cayma hakkı kapsamı dışında olan işbu iade hakkından yararlanabilecektir. Bu durumlarda ise iade kargo ücretini SATICI ödeyecektir.

6.7. İnternet Sitesine ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; SATICI'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICI' ya aittir.

MADDE 7 - FATURA BİLGİLERİ

Sipariş faturası ve ilgili detaylar SATICI tarafından ALICI’ya gönderilecektir.

MADDE 8 - CAYMA HAKKI

8.1.Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin yazılı olarak, satın aldığı Mal/Hizmeti teslim tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Ancak mal/hizmetin işbu Sözleşme’de düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış (iç çamaşırı ve bikini takımı harici ürünleri)  olması şarttır.  Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşmeye ilişkin sair bildirimler SATICI'ya ait ve/veya internetsitesinde belirtilen iletişim kanalları ile gönderilecektir. Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde SATICI'ya mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde:

a) ALICI cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde Malı SATICI'ya geri gönderir.

b) Cayma hakkı kapsamında iade edilecek Mal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları varsa Mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir. ALICI, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmalıdır.

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan ürünlerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca ürünlerin düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır

Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 14 (on dört) gün içerisinde Mal bedeli ALICI'ya ödediği şekilde ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde önceden yapılan teslimat masrafları da dahil iade edilecektir.

Mal, SATICI'ya iade edilirken, Malın teslimi sırasında ALICI'YA ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da ALICI tarafından iade edilmesi gerekmektedir.

ALICI’nın iade edeceği malı ön bilgilendirme formunda belirtilen SATICI’nın iade için öngördüğü anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu olmayacaktır.

8.2.Satıcı malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, Alıcı cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren en geç 10 (on gün) içinde malı satıcı ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır. Bu sorumluluğu yerine getirmediği takdirde ödediği bedeli geri alamayacağını kabul etmektedir. Aynı zamanda, Alıcı cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

MADDE 9- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

9.1. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları (alt ve üst parçalar takım halinde satılıyorsa her iki parça), mayo ve bikini altları (alt ve üst parçalar takım halinde satılıyorsa her iki parça),  tek kullanımlık ürünler ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

MADDE 10 – TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLAR

ALICI’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyandan ALICI sorumlu olacaktır.

MADDE 11- ŞİKÂYETLERİN BİLDİRİLMESİ

ALICI, satın almış olduğu ürün ve hizmetlere ilişkin varsa şikâyetlerini yukarıda belirtilen iletişim bilgileri üzerinden SATICI’ya iletebilir. ALICI, [email protected] adresine e-posta gönderebilecek ve bu şekilde Alıcı’ya durumun açıklığa kavuşabilmesi için teknik destek verilecektir.

MADDE 12- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 İşbu Sözleşme’den kaynaklanabilecek ihtilaflarda, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Ayrıca, Taraflar, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin uygulanmasına ilişkin şikâyet ve itirazlar konusundaki başvurularda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgâhının bulunduğu yerdeki Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68'nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

MADDE 13 - BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme kapsamında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda SATICı'nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

MADDE 14- YÜRÜRLÜK

14 (on dört) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, ALICI tarafından ÖDEME BUTONUNA basılmış olunan tarihte, elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

 

Her tür soru ve öneriniz için (Kişisel Verilerinizin kullanımı dâhil) iletişime geçmekten lütfen çekinmeyin. En kısa sürede size geri dönüş sağlayacağız.

SATICI: [email protected]

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Çerez politikasını buradan inceleyebilirsiniz.